Ik ben Floortje

Dagelijks worden wij geconfronteerd met infrastructurele en logistieke vraagstukken. Komen hierbij water en de bebouwde kom beiden in beeld, dan heb je mijn enthousiasme te pakken. Zo heb ik in Durban (Zuid-Afrika) de slechte waterkwaliteit aan de stranden onderzocht, omdat de inwoners kampten met gezondheidsproblemen als gevolg hiervan. Naast de technische kant, speelden in dit project de sociale belangen een grote rol. Deze extra dimensie spreekt mij aan en heb ik ook in mijn afstudeeronderzoek geïntegreerd. Dat onderzoek ging over de mogelijkheid om bruggen over het IJ aan te leggen om de verbinding tussen het centrum van Amsterdam en Amsterdam-Noord te verbeteren. Een groot publiek met verschillende wensen en uitgangspunten is gebaat bij de uitvoering van dit project.   


Tijdens mijn studie heb ik ervaren dat ik energie krijg van werken in teamverband. Ik vind het leuk om de verbindende rol op me te nemen en daarmee te zorgen voor integraliteit en optimale resultaten. Ik ben analytisch, heb zelfdiscipline en kies graag voor een aanpak waarbij structuur met flexibiliteit gecombineerd wordt. In mijn afstudeeronderzoek heeft dit ervoor gezorgd dat ik het beoogde doel niet uit het oog ben verloren. Ik kijk ernaar uit om hiermee bij te dragen aan uitdagende projecten waar mens en waterbouw samenkomen.

 

Opleiding

Technische Universiteit Delft – MSc Hydraulic Engineering (2016)
Mijn afstudeerproject richtte zich op het onderzoeken van de impact van nieuwe bruggen over het IJ op de verkeersafwikkeling van zowel fietsers en voetgangers als de recreatievaart in 2025 en de optimalisatie hiervan als bijdrage aan het project “Sprong over ’t IJ”.

Technische Universiteit Delft – BSc Civiele Techniek (2013)

Business Partner:
Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau