JanKees.jpg

Ik ben Jan-Kees

Jan-Kees heeft een doelgerichte instelling en een sterke focus op kwaliteit. Daarnaast toont hij een grote mate van zelfstandigheid en vindt hij goede communicatie binnen samenwerking belangrijk, zodat zowel plezier als de kwaliteit van het werk verhoogd wordt. Zijn begeleider bij GMB geeft aan dat Jan-Kees over goede vaardigheden beschikt om een boodschap zowel tekstueel als visueel over te brengen. Het snel eigen maken van de materie valt hierbij op. Daarbij kan Jan-Kees zich goed verplaatsen in verschillende situaties wat van pas komt in omgevingsgerichte en ruimtelijke vraagstukken. Hiermee kan hij in een nieuwe functie direct van toegevoegde waarde zijn.

Mede vanwege zijn werk bij het hoogheemraadschap en GMB, heeft Jan-Kees ontdekt dat hij in de voorbereidingsfase van projecten goed tot zijn recht komt. Hij is sterk in en krijgt energie van het ontsluiten en analyseren van informatie om daarmee projecten naar een hoger niveau te tillen.

 

Opleiding
TU Delft – MSc Bouwkunde Architectural Engineering (2012)
TU Delft – BSc Bouwkunde (2008)
TU Delft – Minor Water (Faculteit Citg)

Business Partners:
Ingenieursbureau Rotterdam, Stadsontwikkeling (2015)
GMB Civiel (2014)
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2013)