Jelmer heeft mij in drie jaar tijd veel gebracht. Op persoonlijk vlak: Inzicht in mijn kwaliteiten, passies en valkuilen, durf om te doen èn te vragen, dierbare vriendschappen en vertrouwen. Vakinhoudelijk heb ik ervaring opgedaan bij een opdrachtgever en een opdrachtnemer, heb ik gewerkt aan realisatie en tenders en heb ik een netwerk met leuke en interessante contacten opgebouwd. Bedankt! Het was een fantastische tijd.
Rosanne Filius
 
 

Wie zijn we?

Jelmer staat voor de kracht van de nieuwe generatie. De wereld verandert sneller dan ooit. Dat betekent dat we continu moeten leren van elkaar. De complexiteit van ruimtelijke vraagstukken neemt toe. Dat vraagt sectorbreed om een betere samenwerking en oog voor elkaars belangen. Goede samenwerking verlangt kennis van de gehele keten. De maatschappij vraagt om blijvende oplossingen in de civiele techniek en infrastructuur. Deze ontstaan alleen als de projectcyclus, van initiatieffase tot beheer en mogelijk hergebruik, helder is. Een nieuwe manier van denken en werken is noodzakelijk. Daarom hebben we een Multi-company Ontwikkelprogramma ontworpen waarin de nieuwe generatie zich kan ontwikkelen tot de Young Professionals die de sector nodig heeft.


Hoe het werkt

In een drie-jarig programma ontwikkelen wij daadkrachtige en sociale Young Professionals. De Young professionals leren van elkaar en van ervaren professionals uit de sector. Ze krijgen de mogelijkheid om actief het werkveld te leren kennen vanuit de rol van opdrachtgever, aannemer en een ingenieursbureau. Zo ontwikkelen ze oog voor de belangen binnen de sector. Daarnaast werken ze doelgericht aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarmee is een Jelmer Young Professional in staat de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen de civiele techniek te verbeteren. Zij vormen de nieuwe generatie in de Civiele Techniek. Kort gezegd, beschikt een Jelmer Young Professional over: Moderne kennis, Ambitie en Zelfbewustzijn.


Jelmer is partner van:


Een korte impressie...