Ik ben Arez

De groei van onze steden heeft grote impact op de wijze van wonen, werken, mobiliteit en infrastructuur. De relatie tussen de stad en haar infrastructuur is dan ook van groot belang; het is cruciaal om vanuit integratie en duurzaamheid over het ontwerp van onze stedelijke uitbreidingen na te denken. Als bouwkundige ben ik geïnteresseerd in brede maatschappelijke vraagstukken en vanuit mijn creativiteit en analytisch vermogen wil ik waarde toevoegen aan de civieltechnische sector. Ik wil mij graag inzetten voor de integratie tussen de stad en de infrastructuur. Daarbij zijn duurzaamheid en slim omgaan met de ruimtes aandachtspunten waarop ik me graag wil concentreren.

Nieuwsgierigheid is mijn grootste drijfveer om buiten de bestaande kaders te denken, grenzen op te zoeken en met creatieve oplossingen te komen. Vooral tijdens mijn afstuderen binnen het onderzoekslab ‘Architectural Engineering’ kwam mijn analytisch en conceptuele vermogen duidelijk naar voren. In mijn afstudeerproject ‘Design for Highway Environment’ bijvoorbeeld, onderzocht ik de opgave vanuit veel breder sociaal-maatschappelijk en milieuvriendelijk perspectief. Mijn onderzoek legde de nadruk op het oplossen van luchtvervuiling en geluidsoverlast door integraal te ontwerpen en de architectuur met de infrastructuur te verbinden.

Door mijn flexibele, ambitieuze en gedreven mentaliteit ben ik in staat heldere ideeën te bedenken die een duidelijke richting geven, waarop we samen kunnen voortbouwen. Als Jelmer Young Professional voorzie ik de kans om mijzelf persoonlijk en vakinhoudelijk verder te ontwikkelen.

 

TU Delft - Master Architecture, Urbanism and Building Science
Afstudeeropdracht: Oplossingen kunnen alleen worden gevonden als er vanuit verschillende schaalniveaus en disciplines samenwerking plaatsvindt. Hierbij diende de A12 in Utrecht als context voor mijn opdracht. 

TU Delft - Bachelor Bouwkunde
Tijdens mijn afstudeerproject heb ik mij gericht op renovatie- en herbestemmingsvraagstukken. Daarbij heb ik een oud kantoorgebouw gelegen aan de Rotterdamse haven duurzaam getransformeerd.

Business partners:
Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau & Projectmanagementbureau