Ewout site.jpg

Ik ben Ewout

Van het werken met het proces van ruimtelijke ontwikkeling word ik enthousiast. Hierbij ben ik extra geboeid door het spanningsveld tussen de technische mogelijkheden en de bestuurlijke vraagstukken. Waar de drie vragen ‘Wat kunnen we?’, ‘Wat willen we?’ en ‘Wat moeten we?' samenkomen, wordt het voor mij interessant. Hierbij werk ik graag in een functie waar verschillende vraagstukken, zoals technisch design, juridische kaders, financiering, samenwerking en de politieke besluitvorming, samenkomen.

Mijn sterke punten zijn mijn procesgerichte blik en strategisch inzicht, welke ik heb ontwikkeld door tijdens mijn studie veel bezig te zijn met visievorming en het ruimtelijke ontwikkelingsproces. Dit combineer ik met een brede achtergrond en interesse waardoor ik snel kan schakelen tussen verschillende taken en inhoud. Daarnaast werk ik graag samen en geloof ik erin dat je meer bereikt door veel vragen te stellen, te luisteren en van elkaar te leren.

 

Opleiding

Radboud Universiteit Nijmegen - Environment and society studies (Master) Diploma behaald: 31-07-2017.

Onderdeel van het dubbele masterprogramma Planet Europe. Hier heb ik mij verdiept in Europees Ruimtelijk- en milieubeleid. In mijn masterthesis heb ik onderzocht hoe Europees innovatiebeleid wordt uitgewerkt op provinciaal niveau. Hierbij heb ik een goed inzicht gekregen in het beleidsproces. Hoe vanuit een EU visie een subsidieprogramma voor duurzaamheid, innovatie subsidies wordt vorm gegeven.
Titel masterthesis:  European Innovation Policy through the European Regional Development Fund. A case study of East-Netherlands.

Blekinge Institute of Technology - Spatial Planning (Master) Diploma behaald: 15-06-2017.

Onderdeel van het dubbele masterprogramma Planet Europe. Onderdeel was een twee weken durende seminar in Cardiff. Hier heb ik, met 5 medestudenten, een ruimtelijke visie uitwerkt voor de Cardiff Capital Region.

Universiteit Utrecht- Sociale Geografie & Planologie (Bachelor) Diploma behaald: 31-07-2015.

Inclusief minor Internationale Betrekkingen aan de Technische Universiteit van het Midden-Oosten in Ankara en minor economie aan de Universiteit Utrecht. In het bachelorprogramma heb ik een breed palet aan vakken gevolgd waar ik onder andere een goede kennis heb opgebouwd over de Ruimtelijke Ordening in Nederland.

Lek&Linge, Culemborg- VWO (Vooropleiding)

Business Partners:
X