Ik ben Floortje

Dagelijks worden wij geconfronteerd met infrastructurele en logistieke vraagstukken. Gaat het hierbij om problemen, behoeftes of inefficiëntie met betrekking tot infrastructuur en openbare ruimte, dan heb je mijn enthousiasme te pakken. Ik word nieuwsgierig als de vraag naar boven komt hoe we iets het beste kunnen vormgeven, inrichten of aanpakken. Je kunt hierbij denken aan de bereikbaarheid van gebieden, maar ook aan de vraag hoe producten en/of mensen van naar A naar B kunnen komen. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van de openbare ruimte, zoals treinstations. Want we vinden het allemaal vervelend als je moet omlopen om in te checken of een kwartier eerder weg moet om je fiets te kunnen parkeren, toch?

Ik heb tijdens studie, werk en sociale activiteiten ervaren dat ik energie krijg van werken in teamverband. Mijn doelgerichtheid, gestructureerde aanpak en enthousiasme zorgen ervoor dat ik hierin van toegevoegde waarde ben. Daarnaast zorg ik ervoor dat de verhoudingen in het team goed zijn en er ruimte is voor plezier terwijl we het optimale resultaat bereiken! Ik wil mij als young professional verder ontwikkelen op het gebied van ruimtelijke en logistieke vraagstukken, waarbij gedreven en slim samen wordt gewerkt en naar de juiste oplossingen wordt gezocht.

 

Technische Universiteit Delft – MSc Hydraulic Engineering (2016)
Mijn afstudeerproject richtte zich op het onderzoeken van de impact van nieuwe bruggen over het IJ op de verkeersafwikkeling van zowel fietsers en voetgangers als de recreatievaart in 2025 en de optimalisatie hiervan als bijdrage aan het project “Sprong over ’t IJ”.

Technische Universiteit Delft – BSc Civiele Techniek (2013)

Business Partners:
Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau
Schiphol Group