Gertjan base.jpg

Ik ben Gertjan

Mijn naam is Gertjan, ik heb een grote passie voor techniek en dan in het speciaal voor de bouw. Van huis uit heb ik een praktische basis. Deze basis heb ik tijdens mijn studie kunnen verrijken met de kritisch wetenschappelijke kijk van TU Delft. Ik ben leergierig, breed geïnteresseerd, assertief en ambitieus. Tijdens mijn studie heb ik bijvoorbeeld bewust gekozen voor een brede minor om kennis op te doen over niet-bouwkundige vakgebieden.

Ik heb een open en sociaal karakter. Binnen een team heb ik geen standaard rol, maar zoek ik de rol waarin ik op dat moment het best tot mijn recht kom en ik vooral erg belangrijk ben voor het team. Het werken in teamverband heb ik veelvuldig gedaan als student en als bestuurslid, commissielid en teamlid bij de Delftse Studenten Korfbal vereniging. Het gaafste moment tijdens een samenwerking is voor mij het moment dat je als team iets presteert wat je van te voren niet had verwacht.

Op mijn eigen werk ben ik vaak kritisch. Ik probeer via analyse en reflectie mezelf altijd verder te ontwikkelen en te verbeteren. Dit doe ik zowel op vakinhoudelijk als persoonlijk vlak. Ik heb tijdens mijn studie gemerkt dat er altijd andere visies zijn en nieuwe kennis te ontdekken valt. Flexibiliteit is volgens mij dan ook erg belangrijk om je verder te kunnen ontwikkelen.

De keuze voor Jelmer is voor mij een logische keuze. Het zorgt ervoor dat ik me zowel op persoonlijk vlak als op werkgebied breed kan ontwikkelen. Het leren kennen van het volledige werkveld zie ik als een groot voordeel omdat het me in staat stelt (werk)situaties beter te analyseren. Daarnaast sluit de keuze voor Jelmer aan op mijn leergierigheid en brede interesse. Ik ben erg gemotiveerd om aan een mooie carrière te werken in de technische sector. Mijn stip op de horizon is om als project coördinator interessante projecten te realiseren die gericht zijn op de toekomst.

 

TU Delft, Bachelor Bouwkunde
Bachelor eindproject: In mijn bachelor eindproject heb ik aan de hand van een ontwerp project (herontwerp van het Nieuwe Instituut) onderzoek gedaan naar het ontwerpproces. Het onderzoek focuste op de plaats die de wetenschappelijke methode heeft in het artistieke ontwerpproces.

Business Partners:

CROW

RegioIngenieur