Jordy site.jpg

Ik ben Jordy

Streven naar een optimale leefomgeving voor iedereen is de drijfveer die er ooit toe leidde dat ik Sociale Geografie & Planologie ben gaan studeren. Daarbij vind ik het belangrijk dat de drukke bebouwde omgeving optimaal benut wordt en kan moderniseren, maar dat tegelijkertijd ook de huidige waarden en kwaliteiten zoveel mogelijk tot hun recht komen. Hierbij komen mijn analytisch vermogen, mijn gevoel voor harmonie en mijn vaardigheid om te verbinden goed van pas. Door open te staan voor alle betrokkenen en hun belangen mee te nemen, kan ik tot weloverwogen beslissingen komen met voldoende draagvlak. Zo heb ik in mijn werk voor de gemeente al laten zien met meerdere partijen te kunnen samenwerken en het vermogen te hebben om partijen met elkaar te verbinden.

Toen er steeds meer aandacht voor Tiny Houses kwam, heb ik hierop ingespeeld door het initiatief te nemen voor een rondetafelgesprek. Hiervoor nodigde ik verschillende experts, geïnteresseerden en de gemeenteraad uit en door deze partijen met elkaar te verbinden en naar hen te luisteren heb ik ieders belangen mee kunnen nemen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het onderwerp breed gedragen werd en ik de juiste koers voor het beleid heb kunnen bepalen. Om op zo’n manier samen nieuwe dingen te ondernemen en veranderingen teweeg te brengen geeft mij echt energie. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn talenten vanuit Jelmer in te zetten voor een uitdagend project.

 

Rijksuniversiteit Groningen - Master Sociale Planologie
Afstudeeropdracht over de rol van percepties in het samenwerken aan de toekomst van de Nederlandse sluizen. Gericht op een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in langlopende DBFM-contracten.

Rijksuniversiteit Groningen - Bachelor Sociale Geografie en Planologie
Afstudeeropdracht over de herbestemming van agrarische bedrijven op het Friese platteland en de invloed daarvan op het landschap. Hierbij gericht op veranderingen in de afgelopen 20 jaar.

Technische Universiteit Twente - Bachelor Industrieel Ontwerpen

Business Partner:
De Bouwcampus