Wouter.jpg

 

Ik ben Joren

Tijdens mijn HBO-bachelor Civiele Techniek heb ik gemerkt dat het scheidingsvlak tussen natte en droge bouw mijn grootste interesse heeft. De bouw op dit scheidingsvlak is vaak complex en daardoor uitdagend. Na het afstuderen heb ik dan ook besloten om een Master Hydraulic Engineering te gaan volgen op de TU Delft. Tijdens deze periode merkte ik toch dat ik het praktijkgerichte van het HBO miste. Na een jaar heb ik er voor gekozen om me te gaan richten op de banenmarkt, met de ambitie om me in de praktijk verder te ontwikkelen. Bij Jelmer wil ik me in eerste instantie civieltechnische praktijk richten en vervolgens verder ontwikkelen op het gebied van proces- en projectmanagement. De voorbereidende fase spreekt mij hierin aan, kijkend naar functies en eisen en vervolgens een ontwerp maken wat daaraan voldoet (berekenen, tekenen, planmatig, kostentechnisch). 

Ik ben breed geïnteresseerd en vind naast het technische aspect, ook het menselijke aspect van een project bijzonder interessant. Ik werk graag in teamverband en fungeer daarin als een stabiele factor. Ik kan de leiding nemen maar ook zeker ruimte geven aan anderen. Binnen een project duik ik graag de diepte in zonder daarbij het totaalplaatje te verliezen. Ik ben een doelgerichte en sociale techneut, iemand die uitgedaagd wil worden en die het beste tot zijn recht komt in een dynamische werkomgeving.

 

TU Delft- Schakelopleiding voor MSc Hydraulic Engineering

HBO Bachelor Civiele Techniek, HZ University of Applied Sciences (2015)
Afstudeeronderzoek naar de mogelijkheid voor een spuimiddel bij het sluizencomplex Terneuzen.
Minor: Ondernemerschap
 

Business Partner:
Mobilis
Sweco