Ik ben Juan

Mijn passie voor land- en watermanagement is ontstaan in Zuid-Afrika. Een land dat wordt gekenmerkt door waterproblematiek én het land waar ik geboren en getogen ben. Ik ben opgeleid in Nederland en Zuid-Afrika en gedreven om met mijn kennis bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Ik beschouw Nederland als koploper in innovatie en technologie en kies er daarom voor om in Nederland aan de slag te gaan.

Ik vind het zeer interessant om te werken aan slimme oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, waterzuivering, afvalwater en grondwater (denk aan projecten op het gebied van waste to value). Maar mijn bijdrage kan ook zeker liggen in bredere onderwerpen in de Grond, weg en waterbouw. Risico- of procesbeheersing zijn dan onder meer thema’s die mijn belangstelling hebben. In eerdere banen heb ik te maken gehad met diverse milieuvraagstukken. Door veldwerk en wetenschappelijk onderzoek kon ik een bijdrage leveren aan verschillende milieueffecten-rapportages en heb ik vervolgens waterhuishoudings- en monitoringsplannen opgesteld. Ik ontdekte hierdoor mijn natuurlijke rol als projectmanager en voorkeur voor projectmatige werkzaamheden.

Ik ben stressbestendig, ondernemend en doelgericht. Met mijn goede sociale vaardigheden kan ik een waardevolle bijdrage leveren in een team.  Deelname aan het traineeship van Jelmer biedt mij de gelegenheid om het werkveld te leren kennen en tegelijkertijd aan mijn persoonlijke ontwikkeling te werken.

 

Universiteit van die Vrystaat - Bachelor, Pre-Master Geohydrologie (2016)
Specialisatie in grondwater en gerelateerde onderwerpen.
Ervaring opgedaan bij het opsporen en boren van waterputten voor drinkwater en het opstellen van grondwatermodellen.

Hogeschool van Hall Larenstein - Bachelor International Water Management (2015)
Als afstudeeropdracht een waterhuishoudingsplan voorgesteld op basis van het resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van afvalwater. Nationaal GI minor gevolgd bij de Vrije Universiteit Amsterdam gericht op geo-informatie.

Universiteit van Pretoria - Bachelor Geologie (2013)
Bestudering van natuurlijke processen binnen de aardse compartimenten bodem, mijnbouw en geologische kartering. Excursies na open en gesloten mijnen in Zuid-Afrika.

Business partner:
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Rijkswaterstaat