Machiel.jpg

Ik ben Machiel

“Ik sta voor een wereld waar bedrijfsleven, overheid en onderwijs gezamenlijk werken aan een beter leefbare wereld. Als ‘leader for nature’ streef ik naar goed rentmeesterschap voor de aarde en naar duurzaam ondernemen. Dit kan ik niet alleen. Echte verduurzaming kunnen we alleen bereiken door goed samen te werken in de keten en te blijven innoveren. Mijn kennis en netwerk in de B&U- en GWW-sector zet ik hier voor in en vormt voor organisaties een springplank naar integrale duurzaamheid in projecten.”

Opleiding
TU Delft – MSc Architecture, Urbanism and Building-Sciences, (Urbanism 2012)
Hogeschool Larenstein – BSc Tuin en Landschapsinrichting, (Landschapsarchitectuur 2008)

Business Partners:
De Bouwcampus
Rijkswaterstaat

 

 

Tijdens het traineeship van Jelmer wil ik me verder ontwikkelen in het strategisch aansturen van duurzame projecten. Daarbij wil ik zowel binnen als buiten de organisatie mensen inspireren tot het doen van innovaties in de leefomgeving. Een stevig netwerk is erg belangrijk om dit te kunnen realiseren en daar bouw ik dan ook actief aan.

Bij Rijkswaterstaat werkte ik aan marktconsultaties voor het verduurzamen van de bouwsector. Het begrip Circulaire Economie, een concept voor optimaal waardebehoud, heb ik me in deze periode eigen gemaakt. Mijn verantwoordelijkheden waren zowel inhoudelijk als organisatorisch: ik hield overzicht op de fasering en voortgang van de projecten en waarborgte tegelijkertijd de kwaliteit van de inhoud. Daarnaast heb ik de nodige ervaring met gespreksvoering en ben ik in staat de belangen van de klant en opdrachtgever te vertalen in voorstellen. Met mijn integrale aanpak weet ik verschillende partijen aan elkaar te koppelen.