Ik ben Miguel

Ik sta voor een wereld die met de dag beter en duurzamer wordt. Een wereld waar mensen, ongeacht hun achtergrond, elkaar beter gaan begrijpen. Dit omdat we in de toekomst méér met minder moeten doen. Mijn ambitie is om zoveel mogelijk te leren van de disciplines  civiele techniek en architectuur en dit te gebruiken om onze leefomgeving te verbeteren. Zo stelde ik bij mijn afstudeeropdracht voor mezelf de eis dat het ontwerp volledig demontabel ontworpen moest worden om toekomstig hergebruik mogelijk te maken.

Ik ben een open persoon waarbij ik eerst luister en analyseer alvorens een conclusie te trekken. Dit leidt tot specifieke en ‘out of the box’-oplossingen en ideeën. Ik ben goed in het verbinden van mensen omdat ik mijzelf in anderen kan verplaatsen en het leuk vind om met mensen te communiceren.

Daarnaast kan ik goed over mijn eigen schaduw heen stappen als dit een hoger doel dient. Ik geloof dat je samen meer bereikt dan in je eentje. Mijn toegevoegde waarde is dat ik ga voor een nuchtere en doeltreffende aanpak. Functionaliteit en pragmatisme weet ik altijd te combineren met empathie en gevoel voor humor. Dit kan mij tot een belangrijke schakel in het team maken

 

TU Delft - Master Architecture, Urbanism and Building Sciences

Focus van mijn afstudeeropdracht ligt in een duurzaam integraal ontwerp tussen de publieke context en een uitbreiding van het Verenigde Naties gebouw in New York. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op het gebied van duurzame klimaattechnische installaties, modulaire flexibele constructies t.b.v. het hergebruik, en het creëren van een compact bouwvolume. Ontwerp uitgekozen om gepresenteerd te worden op een tentoonstelling van een tussentijds peilmoment.  

TU Delft - Bachelor Bouwkunde

Afstudeeropdracht betrof het renoveren en transformeren van een gasfabriek  naar een educatiecentrum voor kinderen in Binckhorst, Den Haag. Na een analyse van de bestaande bebouwing was het zelf geformuleerde uitgangspunt om de huidige bebouwing zoveel mogelijk te behouden waar dit technisch en functioneel mogelijk was.

Business partners:
Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau
Boskalis