Nanne site.jpg

Ik ben Nanne

Na een aantal jaar buiten mijn vakgebied te hebben gewerkt, ben ik klaar voor een volgende stap en erop gebrand dit een succesvolle te laten zijn. Ik word omschreven als zeer sociaal, communicatief sterk en hecht veel waarde aan mijn netwerken. Daarnaast neem ik graag de leiding en vind ik het fijn de te varen koers mede te bepalen.

Door mijn commissiewerk gedurende mijn studie en mijn werk als bedrijfsleider en manager, ben ik gewend verantwoordelijkheid te nemen, pragmatisch te denken en neem ik weloverwogen beslissingen. Ik kan buigen op een brede algemene kennis en oriëntatie en omdat mijn achtergrond op bepaalde vlakken afwijkt, kan ik zorgen voor een frisse blik binnen een bedrijf of organisatie.

 

Opleiding

Universiteit Utrecht - International Development Studies (Master) Diploma behaald: 30 juni 2017.
Masterscriptie richtte zich op ‘upward social mobility’ en de daarmee samenhangende toekomstperspectieven van de zwarte bevolking van Zuid-Afrika sinds de afschaffing van de Apartheid. Onderzoek uitgevoerd middels literatuurstudie en ‘in-depth interviews’. Veldwerk vond plaats vanuit de University of the Free State te Bloemfontein, Zuid-Afrika.

University of Southampton - Minor Politics & International Relations (Bachelor).
Minor gericht op internationale betrekkingen en de politiek hieromtrent. Sleutelwoorden zijn veiligheid, samenwerkingen en eenwording.

Universiteit Utrecht - Sociale Geografie & Planologie (Bachelor)
Diploma behaald: 31 augustus 2012.
Bachelorscriptie geschreven over ‘balkanisme’, als variant op oriëntalisme, en het veranderende imago van de Balkanlanden in Nederlandse media in de periode 1991-2011. Specialisatietracks binnen de bachelor: politieke geografie, ontwikkelingsgeografie en stadsgeografie.

Accent College - Groen van Prinsterer te Vlaardingen - VWO (vooropleiding).

Business Partners:
X