Niels site.jpg

Ik ben Niels

Bij projecten is het essentieel dat alle actoren goed samenwerken en elkaar kunnen vertrouwen. Dit vraagt om goede communicatie en begrip voor de situatie van de andere betrokken partijen. Ik wil dat technische en sociale oplossingen met elkaar worden verenigd. Door mijn bacheloropleiding op het gebied van ruimtelijke ordening te combineren met een civieltechnische masteropleiding heb ik de eerste stappen gezet om vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn om dit te realiseren. Mijn kracht is dat ik het overzicht bewaar terwijl ik kan meepraten over de technische inhoud.

Tijdens mijn studie ben ik altijd de uitdaging aangegaan. Dit komt vooral naar voren bij het schrijven van mijn thesis bij Deltares. Ik heb mezelf veel moeten aanleren om het succesvol te kunnen afronden. Daardoor heb ik veel kennis opgedaan op het gebied van hydrologie en ben ik handiger geworden in het gebruik van Python. In mijn jaar als bestuurslid van een studievereniging heb ik het belang van het vormen van een hecht team ervaren. Dit was noodzakelijk voor het coƶrdineren en het begeleiden van alle activiteiten binnen de vereniging. Daarnaast zal ik door mijn functie als penningmeester de financiƫle aspecten niet snel vergeten.

Jelmer biedt mij een uitstekende kans om de civieltechnische sector over de hele breedte te verkennen. Op deze manier kan ik leren om nog beter samen te werken, mijn vakinhoudelijke vaardigheden te verbeteren en mezelf te blijven ontwikkelen.

 

Opleiding

Universiteit Twente - Civil Engineering & Management (Master) Diploma behaald: 2018.
Profiel: River and Coastal Engineering.
Masteropleiding met de focus op hydrologische, hydraulische en morfologische processen met daarnaast (keuze)vakken op het gebied van watermanagement.
Thesis: Invloed van hydrologische model structuren op hoge afvoer simulaties van de Maas.

Rijksuniversiteit Groningen - Technische Planologie (Bachelor)
Diploma behaald: 2015.
Bacheloropleiding op het gebied van ruimtelijke ordening waarbij het betrekken van, en rekening houden met, stakeholders centraal staat.

Business Partners:
X