Jelmer Magazine  |  Interview

Architectuur, circulariteit en een
flinke dosis zelfreflectie 

Het verhaal van young professional Miguel Kerkstra

308A2941 site.jpg
 

Sommige mensen weten al van kinds af aan wat ze willen worden. Voor Miguel, tweedejaars Jelmer, geldt dat ook. Als klein jongetje tekende hij al stadsplattegronden. “Heel gedetailleerd, met bruggen, elektriciteitscentrales en gebieden waar mensen konden wonen en werken. Het was een soort Simcity met potlood.”

 

Zoektocht 

Miguel’s droom om architect te worden bleef en daarom startte hij in 2006 met de opleiding Bouwkunde in Delft, specialisatie Architectuur. Een studie die hem op het lijf geschreven was. Toen hij zijn kennis in de praktijk bracht in zijn eerste baan, ontstond de twijfel. “In de architectuur focus je vooral op het ontwerp en het maken van maquettes. Veel van mijn andere interesses, zoals duurzaamheid, sociale interactie en maatschappelijke thema’s, kwamen minder aan bod.” Miguel keek om zich heen om te ontdekken hoe hij invulling kon geven aan zijn ambities. Via een vriend hoorde hij over Jelmer. “Bij Jelmer ervaar je de bouwsector in drie jaar vanuit verschillende perspectieven. Dat sprak me bijzonder aan.” En dus nam Miguel een besluit: hij zegde zijn baan op en meldde zich aan bij Jelmer. “Ik heb er geen moment spijt van gehad.”

Circulair schema

Inmiddels is Miguel twee business partners en een flinke bak aan ervaring rijker. Zo heeft hij zijn eerste Jelmer-jaar doorgebracht bij het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. “Ik wilde het architectuurvak niet loslaten. Als architect leer je op een bepaalde manier denken, verbanden leggen en elementen samenvoegen. Die vaardigheid kwam in mijn werk bij de gemeente goed van pas. Ik onderzocht hoe we circulariteit in de projecten en infrastructuur van de gemeente Rotterdam konden verweven.” Miguel: “Circulariteit is een relatief nieuw begrip. In mijn eerste Jelmer jaar ontdekte ik dat veel mensen er wel een idee bij hebben, maar dat iedereen er zijn eigen invulling aan geeft.” Voordat Miguel met zijn opdracht begon, wilde hij dan ook inzichtelijk maken wat circulariteit in de bouw betekent. De architect in hem ontwikkelde een schema, met daarin zeven thema’s die met elkaar samenhangen. “Dit schema geeft bedrijven en organisaties inzicht. Het helpt ze hun positie in het spel van circulariteit te bepalen en te ontdekken hoe ze dat kunnen verbeteren.” 

Zelfde thema, andere omgeving

In september 2018 startte Miguel zijn tweede Jelmer jaar als adviseur in het duurzaamheidsteam van de internationale aannemer Boskalis. In diezelfde maand werd binnen dit bedrijf een duurzaamheidstraject opgezet. Het doel? Bepalen wat duurzaamheid betekent voor Boskalis vanuit de rol die het bedrijf bekleedt in de markt en in de projecten die ze aangaan. Al gauw bleek dat niet alleen de gemeente Rotterdam oren had naar Miguels circulaire schema. Hij vertelt: “Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema in aanbestedingen, maar ook hier is het vaak nog een onduidelijk begrip. Vanuit het duurzaamheidsteam van Boskalis ondersteunen we de projectmanagers bij de vertaalslag van de in de tender beschreven wensen naar concrete aandachtspunten op het gebied van duurzaamheid. Die wensen hebben betrekking op verschillende aspecten. Denk aan het beperken van CO2-uitstoot, energiebesparing en het hergebruiken van grondstoffen en materialen. Soms zijn de wensen van een klant tegenstrijdig. Dan willen ze bijvoorbeeld zoveel mogelijk CO2-uitstoot tegengaan, maar ook grondstoffen en materialen hergebruiken. Als we door de klant op beide aspecten worden beoordeeld, dan moeten wij een keuze maken, terwijl de klant hier zelf een beslissing over moet nemen.” 

Miguel en zijn collega’s ontrafelen niet alleen de klantvraag, maar gaan ook op zoek naar de definities rondom duurzaamheid. Omdat Miguel eerder met dit bijltje had gehakt bij de gemeente Rotterdam, besloot hij zijn circulariteitsschema te presenteren aan zijn team. “Dat werd zo enthousiast ontvangen, dat ik het schema afgelopen november, tijdens de stafdag van Boskalis, mocht presenteren aan 500 collega’s. Zij vonden het schema heel verhelderend. Natuurlijk moet het verder worden ontwikkeld en ‘Boskalis-eigen’ worden gemaakt. Maar dat wordt nu wel opgepakt!”

De bouwkuip op het  Koningin Julianaplein  in Den Haag

Een wereld van verschil

“Het leuke aan mijn rol bij Boskalis vind ik dat ik circulariteit nu in de praktijk kan brengen. In theorie kun je van alles bedenken, maar het moet wel praktisch uitvoerbaar en betaalbaar blijven. Bij de gemeente heb ik er op strategisch niveau veel over nagedacht en nu kan ik het op praktisch niveau implementeren.” Het grootste verschil tussen zijn werk bij de gemeente en bij Boskalis vindt Miguel het abstractieniveau. “Het primaire doel van Boskalis is het binnenhalen van projecten. Je werkt voor een klant die de spelregels bepaalt. Bij de gemeente ben jij juist degene die de spelregels bepaalt. Dat is een heel ander perspectief.” Toch is het de combinatie die Miguel het meeste aanspreekt. “Ik word uitgedaagd als ik mag onderzoeken hoe duurzaamheid en haalbaarheid hand in hand kunnen gaan in de ontwikkeling van een gebouw of gebied. Ik geloof dat duurzaamheid gepaard moet gaan met meerwaarde, zoals efficiëntere of snellere bouwtijden, kostenbesparing of minder omgevingshinder. Dat betekent namelijk versnelling en daar gaat mijn hart óók sneller van kloppen.”

De kracht van Jelmer 

Jelmer levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van Miguels dromen: “Het traject heeft mijn horizon verbreed. Door Jelmer gaan deuren open die anders gesloten zouden blijven. Ik heb nu al zoveel verschillende mensen in zoveel verschillende organisaties leren kennen. Voor mij is Jelmer echt een omgeving van waaruit ik mezelf kan ontwikkelen. Zonder Jelmer had ik niet bij de gemeente Rotterdam gewerkt en al helemaal niet op de positie waar ik nu zit bij Boskalis.” Ook waardeert Miguel de gesprekken met de ontwikkelcoaches van Jelmer. “Er is drie jaar lang bewuste aandacht voor mijn ontwikkeling. Eens in de zes weken heb ik een gesprek met mijn talentmanager die precíes de juiste vragen weet te stellen en je aan het denken zet. Dat ervaar ik als een enorme luxe.”

Miguel hoopt zijn kennis uiteindelijk nog in het buitenland toe te passen. “Circulariteit gaat immers verder dan de Nederlandse grens. Ik hoef niet direct naar Singapore; Engeland is ook goed. Het leuke van Jelmer is dat ik zeker weet dat het me, met Jelmer achter me, gaat lukken.”


Miguel Kerkstra
17-08-1988

TU Delft
Master Architecture, Urbanism and Building Sciences

TU Delft
Bachelor Bouwkunde

Business Partners:

  • Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau

  • Boskalis

308A2924 site.jpg

Jelmer2018 Talent Lab site.png