Jelmer Magazine  |  Interview

De onvergetelijke Jelmer-jaren
van Wouter Maat

Het verhaal van young professional Wouter Maat

site 308A7153kopie.jpg
 

Tijdens vakanties was Wouter als klein jongetje continu in de weer met stenen en takken, om het water in de Franse riviertjes sneller te laten stromen. Tegenwoordig draagt hij, als watermanagement ingenieur, bij aan de droge voeten van miljoenen Nederlanders. we blikken terug op zijn tijd bij Jelmer. Wat heeft hij geleerd en hoe helpt die kennis hem bij het realiseren van zijn dromen?

 

Onbezorgd wonen, werken en leven 

De fascinatie voor water en voorkeur voor exacte vakken, zorgden ervoor dat Wouter na het halen van zijn vwo-diploma koos voor de studie civiele techniek aan de Universiteit van Twente. Tijdens zijn master specialiseerde hij zich in watermanagement & engineering. Hij vertelt: “Zonder watermanagement, zou het hier moerassig en nat zijn in Nederland. Met behulp van slimme oplossingen scheppen we de randvoorwaarden om te kunnen wonen, werken en recreëren in Nederland. Watermanagement is dus een enorm belangrijk vakgebied en ik ben trots dat ik daar een bijdrage aan mag en kan leveren.”

Hoewel het voor Wouter als een paal boven water stond dat hij ‘iets met watermanagement’ zou gaan doen, bleken de opties na afstuderen nog steeds eindeloos. “Als je pas afgestudeerd bent, heb je zoveel keuze. Tegelijkertijd is het enorm lastig om van de buitenkant te beoordelen wat een baan concreet inhoudt.” Toen Wouter via een lezing bij de UT hoorde over het concept van Jelmer, was hij direct enthousiast. “Bij Jelmer krijg je de kans om bij verschillende organisaties te werken en in iedere organisatie een jaar volop mee te draaien in het team. In mijn ogen de perfecte periode om een goed beeld te krijgen van het werkveld én om concrete projecten op te pakken en af te ronden. Een groot voordeel ten opzichte van traineeships, waar je vaak maar een half jaar op een afdeling of project zit.”

Vrijheid

In zijn eerste jaar startte hij bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam, op de afdeling Constructies en Waterbouw. Wouter blikt terug: “Ik hield me bezig met de planfase; de contractvoorbereiding van de bouw van ondergrondse parkeergarages en fietsenstallingen. Het leuke is dat deze bouwprojecten - nu mijn Jelmer-tijd op het einde loopt - bijna zijn gerealiseerd. Het geeft een kick dat ik aan de start stond van de bouw van de Singelgrachtgarage, de fietsenstalling onder het Leidseplein en de Albert Cuypgarage. Toch merkte ik tijdens dat eerste jaar dat ik ‘het wateraspect’ miste. Dankzij de begeleiding vanuit Jelmer leerde ik om mijn wensen bespreekbaar te maken. Ik heb ervaren dat er daardoor kansen ontstaan die je in eerste instantie niet voor mogelijk houdt. Zo kreeg ik bij de gemeente Amsterdam de ruimte om mee te denken over een primaire waterkering van het Zeeburgereiland. Deze positieve ervaring heeft me geleerd dat je zelf veel controle kunt uitoefenen op het pad van je ontwikkeling. Ik geef nu veel sneller aan wat mijn wensen zijn.”

Wouter op de naast het  Gemaal De Ruiter  gelegen  Demmerikse Sluis  te Vinkeveen.

Wouter op de naast het Gemaal De Ruiter gelegen Demmerikse Sluis te Vinkeveen.

Verantwoordelijkheid

In zijn tweede Jelmer-jaar startte hij als risicomanager bij Boskalis Nederland. Daar hield Wouter zich voornamelijk bezig met het in kaart brengen van de risico’s van de tenders waar Boskalis op inschreef. “Hoewel ik vooraf dacht dat Boskalis voornamelijk actief was op het gebied van waterbouw, bleek dat ze veel meer deden dan dat. Met een tender heb je nu eenmaal niet altijd keuze in wat je gaat doen; het binnenhalen van de klus staat voorop. Daardoor kwam ik terecht op projecten die niet specifiek met watermanagement te maken hadden.

“Ook al is iets misschien niet je onderwerp, je kunt er wel veel van leren dat nuttig is voor je uiteindelijke doel. Zo stond ik bij Boskalis ineens letterlijk aan de andere kant van de schutting. Waar ik in mijn eerste jaar de contracten vanuit opdrachtgeverkant opstelde, moest ik ze nu interpreteren vanuit de opdrachtnemer - en daar vervolgens iets mee doen. Ik ontdekte dat er behoorlijk wat interpretatieverschil kan zitten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer: iets wat voor de opdrachtgever klinkklaar is, kan voor een opdrachtnemer allesbehalve duidelijk zijn.  Hoe goed je een opdracht ook meent te hebben omschreven als contractvoorbereider; als opdrachtnemer heb je vaak toch andere informatie nodig. Daardoor kwam mijn ervaring bij de gemeente Amsterdam in een ander daglicht te staan - en begrijp ik nu veel beter wat een opdrachtnemer nodig heeft.” 

En niet alleen op inhoudelijk vlak was het tweede jaar interessant: “Bij Boskalis kreeg ik veel verantwoordelijkheid en het deed me goed dat ze zoveel vertrouwen in mij hadden. Omdat ik de risico’s van projecten in kaart bracht, had ik veel contact met uiteenlopende afdelingen en specialisten. Ik leerde veel over de samenwerking met andere mensen. Bovendien was er binnen het Jelmer Impact Programma veel aandacht voor uiteenlopende communicatiestijlen. Ik ontdekte dat je, door je communicatiestijl en manier van benaderen aan te passen, veel meer gedaan krijgt of een gesprek een andere wending kunt geven. Deze kennis kwam goed van pas bij de risicosessies die ik begeleidde met senior managers van verschillende disciplines. In het begin vond ik het heel spannend om in te grijpen als een discussie dreigde te verzanden. Samen met de talentmanager van Jelmer heb ik een strategie bepaald die bij mij als persoon past. Ik leerde om deelnemers - ook al zijn dat mensen die in hiërarchie boven je staan - op een beleefde manier af te kappen, met als doel het gesprek de juiste kant op te leiden.”

Vertrouwen

In het derde jaar tijd koos Wouter ervoor om bij Rijkswaterstaat WVL (Water Verkeer en Leefomgeving) aan de slag te gaan in het technisch team van de afdeling Hoogwaterveiligheid. Hier hield hij zich bezig met het onderhoud van de Nederlandse kusten. Wouter: “Rijkswaterstaat meet ieder jaar de ligging van de kustlijn en - in een deel van het waddengebied - de hoogteligging van het land en van de onderwaterbodem. Uit die metingen blijkt ieder jaar weer dat met name het waddengebied en de kust in Zeeland in beweging zijn. De stroming verandert, het  zand verplaatst, er is sprake van opslibbing of het landschap is dankzij de golven veranderd.

In Nederland hebben we ooit met elkaar afgesproken waar de kustlijn moet liggen om de veiligheid van de Nederlanders te kunnen waarborgen. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom jaarlijks of de kustlijn is teruggetrokken of uitgegroeid. Dat uitgroeien is niet zo’n probleem, maar een terugtrekkende kustlijn is reden voor actie. Op die plekken voert RWS middels het programma Kustlijnzorg zogeheten suppleties uit om de basisveiligheid te kunnen waarborgen. Het was mijn taak om de veranderingen in de kustlijn te onderzoeken en te sturen met slimme suppleties.”

Schermafbeelding 2019-07-19 om 10.47.12.png

Extra baan bij Defensie

En alsof hij nog niet genoeg ervaring had opgedaan, ging Wouter in zijn derde jaar ook aan de slag bij Defensie. Dankzij zijn rol als reservist bij het Korps Nationale Reserve, kreeg hij de vraag of hij één dag per week zijn expertise wilde inzetten bij het kenniscentrum Genie binnen het Water risk Training en Expertisecentrum (WTEc), een samenwerking tussen Defensie, Rijkswaterstaat en de waterschappen. Hier oefenen de drie partijen de zogeheten ‘koude fase’, zodat ze elkaar in de warme fase (als er echt iets aan de hand is) weten te vinden. Wouter vertelt: “Toen die vraag kwam, heb ik aan Barbara, directeur van Jelmer,  gevraagd of ik mijn dienstverband bij Jelmer mocht aanpassen. Zij gaf me de ruimte om deze kans met beide handen aan te grijpen en ging akkoord met een werkverband van 32 uur. Dat bewees nogmaals dat het ze écht te doen is om mijn ontwikkeling. Iets dat ik enorm waardeer. Daardoor kon ik me bezig houden met wat ik het liefste doe: ervoor zorgen dat ons land beschermd is tegen al dat water om ons heen.

Bij defensie werk ik aan het project Hedwige-Prosperpolder, op de grens van Nederland en België. Deze polder wordt teruggegeven aan de zee en dat betekent dat de dijk wordt ‘opgeheven’. Daardoor ontstaat een living lab waarbinnen we met het WTEc en vele internationale partners kunnen experimenteren. Denk aan experimenten om gaten in dijken te dichten, calamatiteitenoefeningen, maar ook is dit een prachtige kans om - door middel van demolitie - de polders gecontroleerd onder water laten lopen en daarmee te oefenen.” Als een soort ‘verbinder’ tussen  de defensie-eenheden en het project haalt Wouter de wensen van verschillende partijen op met betrekking tot experimenten en oefeningen, onderzoekt hij welke metingen ze kunnen doen, bereidt hij de plannen voor en kijkt hij hoe dat past in het grote geheel van het project.

Vaak ben je te bang

Na de zomer start Wouter als waterbouwkundig ingenieur bij Infram Hydren. “Ik hoop dat deze baan de ultieme mix is van mijn jaren bij Jelmer: de vrijheid en afwisseling van de gemeente Amsterdam, de verantwoordelijkheid en dynamiek van Boskalis en de technisch inhoudelijke uitdaging van Rijkswaterstaat. Mijn voornaamste doel is toe te groeien naar de rol van technisch manager, maar een ultieme droombaan? Die heb ik niet. Het behoeden voor overstromingen is mijn ultieme doel. Ik ontdek graag welke rollen ik binnen dat enorme ‘project’ kan vervullen in mijn carrière.” Wat er ook op zijn pad komt, Wouter weet als geen ander hoe hij er de regie over kan pakken. “Want vaak ben je te bang.”, lacht hij. “Dankzij Jelmer grijp ik de kansen die voorbij komen. Als ik de neiging heb om iets niet aan te pakken ‘omdat ik denk dat het niet kan’, is dat geen goede reden meer.

De belangrijkste les die ik bij Jelmer heb geleerd is dat er altijd redenen zijn om iets niet te doen, maar dat je de sprong maar beter kunt wagen. Meestal valt het dan reuze mee. En zo niet? Dan heb ik dankzij Jelmer de juiste skills meegekregen om lastige situaties bespreekbaar te maken!”


Wouter Maat
27-04-1985

Universiteit Twente
MSc Civil Engineering & Management / Water Engineering & Management

BSc Civiele Techniek 

Business Partners:

  • Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam

  • Boskalis

  • Rijkswaterstaat

onder.jpg

Jelmer2018 Talent Lab site.png